Trafiksäkerhet

Vår ambition är att som yrkesmän
vara ett föredöme i trafiken

Fahlgrens

Ska även medverka till att angelägna
trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för
individen som för företaget och samhället.

Kvalité

Kvaliteten på våra utförda uppdrag skall vara sådana att samtliga uppdragsgivare ska känna att kvalitet är en viktig angelägenhetför Fahlgrens

TRAFIKSÄKERHET

Våra förpliktelser i korthet:

  • Vi kör i enlighet med trafikregler, vägarbetstidslagen och kör- och viloregler.
  • Vi är en trygg arbetsgivare som är mån om vår personal.
  • Vi uppgraderar vår fordonspark, utbildar och arbetar aktivt med att minska vår bränsleförbrukning.
  • Vi tar hänsyn till väglag, planerar körningen utifrån trafiksituationen.
  • Vi offererar eller avtalar inte uppdrag som innebär regelbrott.
  • Vi ombesörjer alltid att våra fordon är i trafiksäkra.

Fair Transport

Fahlgrens Åkeri i Vindeln har skrivit på för Fair Transport. Fair Transport är instiftat av Sveriges Åkeriförening och är en hållbarhetscertifiering för åkeriföretags arbete och utveckling vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande.

Fair Transport är ett stöd för både de som köper och de som säljer transporter att välja en aktör på marknaden som skall säkerställa en hållbar utveckling och sunda konkurrensvillkor.

Image

MILJÖ & KVALITETSPOLICY

Iso 9001, 14001

Miljöpolicy

Fahlgrens åkeri ska så länge det är ekonomiskt försvarbart, vid varje tillfälle med utgångspunkt från kundens krav och våra egna förutsättningar och resurser arbeta för att…
-Minska miljöeffekterna från våra fordon genom en modern och miljöanpassad lastbilsflotta.
-Följa aktuell miljölagstiftning, samhällskrav samt kundens krav.
-Löpande utbilda chaufförerna i ECO driving.

Vi skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva transporter med minsta möjliga miljöbelastning i förhållande till uppdraget.

Kvalitetspolicy

Kvaliteten på våra utförda uppdrag skall vara sådana att samtliga uppdragsgivare ska känna att kvalitet är en viktig angelägenhet för Fahlgrens.
Det innebär att vi skall arbeta efter att erbjuda rätt kvalitet på våra åtaganden inom transport och entreprenad uppdrag.
Detta uppnår vi genom att:

-Utföra våra tjänster rätt från början och i rätt tid.
-Varje transport/entreprenad skall vara en rekommendation för kommande uppdrag.
-Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
-Personalen skall vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter.

Det är varje enskild medarbetares uppgift att förverkliga denna policy, i syfte att bevara och förstärka vårat konkurrenskraftiga och framgångsrika åkeriföretag.

VISSELBLÅSARLAGEN

Visselblåsarkanal

Vi vill driva vårt företag på ett sunt och hållbart sätt. 

 Därför är det viktig för oss att oegentligheter eller missförhållanden som kan skada vårt företag, våra medarbetare, eller andra uppmärksammas och utreds. Vi uppmuntrar därför att du anmäler brott och missförhållanden där det finns ett allmänt intresse av att problemen kommer fram.

Iso 9001, 14001