Trafik & MiljöItem Name

Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att som yrkesmän vara ett föredöme i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.


Det innebär följande.
-vi undviker telefonsamtal vid körning men om det är nödvändigt använder vi handsfree
-vi använder alltid säkerhetsbälte
-vi håller avstånd till framförvarande
-vi respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
-vi respekterar kör- och vilotidsreglerna
-vi respekterar gällande viktbestämmelser
-vi tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
-vi säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
-vi är sprit- och drogfria –inkl starka mediciner - och undviker att köra då vi är trötta
-vi accepterar inte uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess ínnebörd
-vi håller fordonen i trafiksäkert skick
-vi offererar eller avtalar inte uppdrag som innebär regelbrott

Säkerhet

YKB Yrkesförarkompetens är en självklarhet för de som jobbar som chaufförer på Fahlgrens Åkeri

Läs mer

Yrkesförare Trötthet och för hög hastighet ligger bakom många olyckor bland dem som kör lastbil, buss eller bil i jobbet. Trafikolyckor är den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken i västvärlden.

Läs mer

Fair transport Tack vare dessa åtaganden gör vi skillnaden på bra och en dålig transport tydligare, vilket i sin tur underlättar för transportköparna att göra rätt och bra val

Läs mer

Alkolås är monterade i de flesta fordon redan idag och installeras i alla nya fordon för att säkerställa den delen i våran trafiksökerhetspolicy som berör alkohol


Miljöpolicy

Post Title

Fahlgrens åkeri ska så länge det är ekonomiskt försvarbart, vid varje tillfälle med utgångspunkt från kundens krav och våra egna förutsättningar och resurser arbeta för att…
-Minska miljöeffekterna från våra fordon genom en modern och miljöanpassad lastbilsflotta.
-Följa aktuell miljölagstiftning, samhällskrav samt kundens krav.
-Löpande utbilda chaufförerna i ECO driving.

Vi skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva transporter med minsta möjliga miljöbelastning i förhållande till uppdraget.


Läs mer

Kvalitetspolicy

Post Title

Kvaliteten på våra utförda uppdrag skall vara sådana att samtliga uppdragsgivare ska känna att kvalitet är en viktig angelägenhet för Fahlgrens.
Det innebär att vi skall arbeta efter att erbjuda rätt kvalitet på våra åtaganden inom transport och entreprenad uppdrag.
Detta uppnår vi genom att:

-Utföra våra tjänster rätt från början och i rätt tid.
-Varje transport/entreprenad skall vara en rekommendation för kommande uppdrag.
-Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
-Personalen skall vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter.

Det är varje enskild medarbetares uppgift att förverkliga denna policy, i syfte att bevara och förstärka vårat konkurrenskraftiga och framgångsrika åkeriföretag.

Läs mer

Fahlgrens är ansluten till:

Vindelfrakt.se

Post Title

Vindelfrakt är den lilla lastbilscentralen med de stora resurserna. Vårt kontor ligger i centrala Vindeln, Västerbotten, ca 5 mil från Umeå. Vindelfrakt är den kompletta lastbilscentralen som klarar alla typer av transporter och tjänster.


Läs mer

Bilfrakt.se

Post Title

Bilfrakt.se strävar efter att vara bäst anläggning- och entreprenadtjänster i Norra Norrland. I nära samarbeten med våra kunder utvecklar vi kompletta logistiklösningar och tar hand om hela behovet av anläggning- och entreprenadverksamhet. I många fall får vi förtroendet att sy ihop integrerade totallösningar som kan omfatta både sjö- och järnvägstransporter. Idag är vi en betydande aktör i Västerbotten och Norrbotten.

Läs mer