Material

Matjord eller grus?

Oavsett om det är matjord, sand eller grus, hämta själv eller få det levererat så beställer du det av Fahlgrens. Vi har de flesta fraktionerna när det gäller kross, singel och sand.

Några råd innan du beställer

Vilket material, kvalitet skall jag använda?

Hur mycket går det åt? (Ange ex. trädgårdslandets bredd x djup x längd = volymen)

När skall det levereras?

Var skall det levereras?

Var skall det tippas? (Markera med en skylt, lägg ut en pressening eller meddela vid beställning)

Vårt sortiment kan du se nedan

Item Name

Sandlådesand

Siktad fin sand 0-2 mm till sandlådor och putsbruk

Mursand

Fin sand 0-4 mm för blandning med cement och vatten till murbruk

Rörgravsgrus

Grus för fyllning av rörgravar och mot husgrunder, bra underlag för läggning av färdiga gräsmattor

Väggrus

Krossat naturgrus 0-16 mm för spridning på grusvägar och parkeringsplatser

Bärlagergrus

Krossat naturgrus 0-32 mm används till uppbyggnad av planer och vägar

Gårdsgrus

Natursingel i två sorteringar 4-8 mm och 8-16 mm, används till grusgångar

Bergkross

Används som bärlager vid anläggning av vägar och p-platser. Finns i storlekarna 0-16, 0-32, 0-70 mm

Tvättad singel

Används som kapillärbrytande lager under platta på mark. Finns i storlekarna 8-16, 16-32 mm

Dräneringssingel

Makadam 4-8 används bland annat till trädgårdsgångar och parker Makadam 8-16 mm används bland annat runt dräneringsrör Makadam 16-32 mm går att använda som dräneringssingel

Stenmjöl

Används till trädgårdsgångar och plattsättning där en hård yta eftersträvas. Finns i storlekarna 0-4 eller 0-8 mm

Halkstopp

Används för halkbekämpning 2-6 mm

Anläggningsjord

För anläggning av gräsmatta. En mullrik och stabil matjord, sållad, lätthanterlig och ogödslad

Trädgårdsjord

En mullrik, rot & ogräsfri växtjord för plantering av sommarblommor, perenner, prydnadsgräs, buskar och träd

Om oss

Transport?

Du beställer, vi lastar och transporterar!


Kontakta oss


Några av våra samarbetspartners

Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name